முதற்பக்கம் » பிரிவுகள் » செய்தி வெளியீட்டுப் பிரிவு» மருத்துவ உதவி ( முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியிலிருந்து )
மருத்துவ உதவி ( முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியிலிருந்து )
வ.எண். பெயர் அரசாணை எண் மற்றும் நாள் வழங்கப்பட்ட தொகை
1. எம்.ஜான் சுரேஷ்குமார்
புகைப்படக்காரர்
தினபூமி
எண்.138, தவ,அ (ம) செய்தி (நிர்.4)த் துறை, நாள்.16.4.2007
ரூ.1,50,000/-
(மருத்துவச் செலவு)
2. வலம்புரி சோமநாதன்
சென்னை
திரைப்பட கதை வசனம் எழுதியவர்
எண். தவ.அ (ம) செய்தி (நிர்.4)த் துறை, நாள்.7.8.2007 ரூ.50,000/-
(வறுமைக்காக)
3. பரமத்தி சண்முகம்
சன்முரசு
கரூர்
எண்.53 தவ,அ (ம) செய்தி (நிர்.4)த் துறை, நாள்.15.10.2007
ரூ.1,50,000/-
(மருத்துவச் செலவு)
4. சிறுமி ரேஷ்மா
திரு.எஸ்.ஜாகீர் என்பவர் மகள்
(திரு.எஸ்.ஜாகீர் என்பவர் சென்னை தொலைக்காட்சி மதுரையில் UNI Stringer பிரிவில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றுபவர்)
எண்.12 தவ,அ (ம) செய்தி (நிர்.4)த் துறை, நாள்.20.12.2007
ரூ.25,000/-
(மருத்துவச் செலவு)
5. பால்யூ,
நிருபர்
குமுதம்
-
ரூ.25,000/-
(மருத்துவச் செலவு)
6. திரு.வீர ஜீவா பிரபாகரன்,
முதன்மைச் செய்தியாளர்,
தினமணி, மதுரை
எண்.30,
தவ,அ (ம) செய்தி(நிர்.4)த்துறை,
நாள்.1.7.2008
ரூ.1,00,000/-
(மருத்துவ உதவி)

மருத்துவ உதவி (பத்திரிகையாளர் நலநிதியத்திலிருந்து)
வ.எண். பெயர் அரசாணை எண் மற்றும் நாள் வழங்கப்பட்ட தொகை
1. திரு.சிவகுமார், எண்.187,
தவ,அ (ம) செய்தி(நிர்.4)த்துறை,
நாள்.17.7.2009

ரூ.1,00,000/-
(மருத்துவ உதவி)

   செய்திகள்

மேலும் »

ஊடகங்கள்
துறை
ஆவணங்கள்
முதற்பக்கம்| உங்கள் கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம் | வரைபடம்
மேலே
© 2012 இயக்குநர், செய்தி மக்கள் தொடர்பு மற்றும் அலுவலால் அரசுத் துணைச் செயலாளர், தலைமைச் செயலகம், புனித ஜார்ஜ் கோட்டை, சென்னை-600 009, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
தொழில்நுட்பம்: சாப்ட் சோர்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்