முதற்பக்கம் » ஆவணங்கள்» முக்கியத் தொலைபேசி எண்கள் « முந்தைய
முக்கியத் தொலைபேசி எண்கள்

செய்தித்துறைப் பிரிவுகள்

வரிசை எண். பகுதி தொலைபேசி எண் - அலுவலகம் உள்
1. செய்தி வெளியீடுகள் 25672424 / 25672525 / 25672626 / 25665047 / 25665048 5453
2. மேற்கோள் பிரிவு 25665447 5447
3. புகைப்படப் பிரிவு 25665413 5413
4. நிருவாகம்.I 25665552 5356
5. நிருவாகம்.II 25665507 5984
6. நிருவாகம்.III / நிருவாகம்.V 25665552 5908
7. நிருவாகம்.IV/ நினைவகங்கள் 25665552 5552
8. விளம்பரம் 25665177 5177
9. திரைப்படத் தொழில்நுட்பம் 25665507 5507
10. பொருட்காட்சி/ விழாக்கள் 25665504 5567
11. வரவு - செலவு /கணக்குகள் 25665454 5454
12. பொருட்காட்சி /கணக்குகள் 25665504 5504
13. அ.ந.மு. I& II 25665707 5707
14. பட்டியல்கள் 25665061 5061

   செய்திகள்

மேலும் »

ஊடகங்கள்
துறை
ஆவணங்கள்
முதற்பக்கம்| உங்கள் கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம் | வரைபடம்
மேலே
© 2012 இயக்குநர், செய்தி மக்கள் தொடர்பு மற்றும் அலுவலால் அரசுத் துணைச் செயலாளர், தலைமைச் செயலகம், புனித ஜார்ஜ் கோட்டை, சென்னை-600 009, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
தொழில்நுட்பம்: சாப்ட் சோர்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்